CZ/DE/EN

Aktuality

30. května si připomínáme Svátek Nejsvětější Trojice


Zpět na seznam...

Aktuality

Jedná se o významný církevní svátek, v západním liturgickém kalendáři je to první neděle po letnicích. Obsahem tohoto svátku je jedna z ústředních křesťanských nauk, totiž učení o Nejsvětější Trojici, víra, že Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha svatého. Pravoslaví považuje za oslavu Trojice již samotné letnice, ostatní církve s liturgickou tradicí – anglikáni, luteráni a metodisté – slaví neděli Nejsvětější Trojice taktéž.
V římskokatolické církvi označoval tento den před liturgickou reformou Druhého vatikánského koncilu (říjen 1962) konec třítýdenního období, v němž nebylo možné oddávat. Čtvrtek po této neděli se slaví slavnost Těla a Krve Páně, která se někdy z praktických důvodů překládá na následující neděli.

nedele.jpgV rámci tohoto významného církevního svátku Vám představujeme barvotiskový obrázek z konce 19. století se Svatou Trojicí. V Ústeckém kraji se nachází řada kostelů, které jsou zasvěceny Nejsvětější Trojici, například novobarokní kostel ze začátku 20. století na Střekově v Ústí nad Labem, historicky starší kostel Nejsvětější Trojice se nachází v Zahořanech u Křešic na Litoměřicku, jenž je jedním z nejstarších barokních kostelů v severních Čechách. Další architektonicky i nábožensky zajímavou sakrální stavbou je kaple Nejsvětější Trojice u Mikulášovic v okrese Děčín (viz foto), která pochází z roku 1742, má trojúhelníkový půdorys a tři vchody. V minulosti ke kapli putovala četná procesí, poslední v květnu 1945.

Barvotiskový obrázek Svaté Trojice (Otec, Syn a Duch svatý) zobrazuje v centrální části Svatou Trojici (Otec, Syn – Ježíš Kristus a Duch svatý v podobě holubice). Uprostřed je modrá kulatá zeměkoule, na které má Otec a Syn položené jedno chodidlo. Syn - Ježíš Kristus dává ruku s otevřenou dlani jemně k zeměkouli. Ve spodní části obrázku jsou tři baculatí andílci, kteří zeměkouli drží. Samotný barvotisk je lemován dekorativním novogotickým rámečkem ve zlaté barvě. Ve spodní části jsou čtyři nápisy v různých jazycích. Ve všech je napsáno - Svatá Trojice: první neogotickým písmem – Die hl. Dreifaltigkeit, druhý latinkou – La. Ste. Trinité, třetí latinkou – The holy Trinity, čtvrtý v azbuce – TROJCA. Obrázek vytiskla tiskárna E. G. May Söhne in Frankfurt n. Mohanem. Obrázek pochází ze sbírky bývalého městského muzea v Bílině.

Zpracovala: Bc. Markéta Valtrová Kašparová, kurátorka etnografické sbírky RMT